Zespół kancelarii stanowią zarówno doświadczeni, jak i młodzi prawnicy. Wszyscy posiadamy uprawnienia zawodowe adwokatów i radców prawnych, co gwarantuje wykonywanie obsługi prawnej zgodnie z zasadami profesjonalizmu i etyki zawodowej.

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Kancelaria na stałe współpracuje również z kilkunastoma innymi prawnikami, będącymi specjalistami w różnych dziedzinach, co zwiększa elastyczność naszej oferty i pozwala dostosować ją do potrzeb Klientów. Ponadto, Kancelaria stale współpracuje z Kancelarią Notarialną notariusza Krzysztofa Tuzinek.

adwokat Elżbieta Kulesza-Tuzinek

Wspólnik Kancelarii. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację sądową, a na liście adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie wpisana jest od 1991 roku.

Z racji ogromnego doświadczenia specjalizuje się w wielu dziedzinach prawa. Poza prowadzeniem spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i spadkowego, zajmuje się obsługą prawną wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Posiada także bogate doświadczenie w zakresie prawa handlowego oraz bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zastępstwa przed sądami. Zajmuje się obsługą prawną jednej z państwowych agencji administrujących mechanizmami unijnej polityki rolnej

E: e.kulesza-tuzinek@kancelariatuzinek.pl

radca prawny Paweł Tuzinek

Wspólnik Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Radca prawny na liście Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym i cywilnym dotyczącym nieruchomości (regulacja stanów prawnych nieruchomości, prawo budowlane, planowanie przestrzenne, przygotowanie nieruchomości pod inwestycje). W Kancelarii zajmuje się również sprawami dotyczącymi rewindykacji i uzyskiwaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte przez państwo (w tym nieruchomości warszawskie). Świadczy zastępstwo przed sądami administracyjnymi. Poza tymi sprawami posiada również bardzo bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej.

Włada językiem angielskim.


E: p.tuzinek@kancelariatuzinek.pl

radca prawny Dorota Tuzinek-Bogusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Niemieckiego WPiA UW. Radca prawny na liście Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte zarówno w kancelariach prawniczych, jak i w sądzie oraz w organach administracji publicznej. Specjalistka w zakresie prawa cywilnego, w tym przede wszystkim umów z zakresu inwestycji budowlanych i obrotu nieruchomościami. Zajmuje się także reprezentacją klientów w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych i arbitrażowych. Dla klientów będących przedsiębiorcami świadczy obsługę prawną dotyczącą dochodzenia ich należności.

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.


E: d.tuzinek@kancelariatuzinek.pl

adwokat Mirosława Kosmala

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, w tym w szczególności w prawie spadkowym i rzeczowym, a także w prawie rodzinnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego. W Kancelarii zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami cywilnymi oraz obsługą podmiotów gospodarczych. Ponadto zajmuje się obsługą prawną jednej z państwowych agencji administrujących mechanizmami unijnej polityki rolnej

E: m.kosmala@kancelariatuzinek.pl