Wchodzą w życie kary za "kręcenie liczników" w samochodach

Autorzy: Paweł Tuzinek | Data: 25 marca 2019

Szacuje się, że nawet 85% aut sprowadzonych z zagranicy i oferowanych na rynku aut używanych w Polsce może mieć zafałszowany przebieg. Nic dziwnego skoro zjawisko „korekty przebiegu” w samochodach przybrało w ostatnich latach formę zupełnie oficjalnej działalności zarobkowej, a warsztaty oferujące tego typu usługę w biały dzień reklamują się chociażby w Internecie. Na szczęście wydaje się, że ten stan rzeczy nie potrwa już długo.

Więcej

Zajęcie pojazdu pozostawionego przez klienta w serwisie samochodowym - jak przebiega?

Autorzy: Mirosława Kosmala, Paweł Tuzinek | Data: 21 grudnia 2018

Do zajęcia samochodu uprawniony jest jedynie komornik sądowy, który prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie tytułu wykonawczego. Windykator, który działa na zlecenie wierzyciela nie jest uprawniony do „przejęcia” pojazdu znajdującego się w serwisie samochodowym. Tak samo bezpośrednio wierzyciel klienta nie ma prawa do samodzielnego zajęcia pojazdu. Może to zrobić jedynie komornik sądowy.

Więcej

Od 1 stycznia nowe zasady w rozliczaniu aut firmowych

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 27 listopada 2018

Od 1 stycznia 2019 zacznie obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159) wprowadzająca trzy zasadnicze zmiany w modelu rozliczania w zakresie PIT i CIT samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej.

Więcej

Jest kolejny projekt ustawy o ochronie danych osobowych

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 2 marca 2018

Prace nad krajową ustawą o ochronie danych osobowych powoli idą do przodu, tak że cały akt ma szanse na wejście w życie przed 25 maja. 12 lutego Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało nowy projekt ustawy, a 2 marca został on przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów. Otwarta więc jest już droga parmalentarna. Ustawa krajowa stanowi uzupełnienie przepisów GDPR/RODO, a w pewnym zakresie wyłącza stosowanie rozporządzenia ogólnego.

Więcej

Telefony marketingowe - jak się im nie dać

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 29 stycznia 2018

O czym nie każdy wie, prowadzenie marketingu odległość (w tym telefonicznego) to nie tylko zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona według przepisów o ochronie danych (RODO, ustawa o ochronie danych osobowych). To tak naprawdę trzy oddzielne zgody wyrażone przez klienta lub potencjalnego klienta. Prawda jest taka, że ochrona konsumentów przed niechcianymi telefonami marketingowymi w naszym kraju mocno kuleje, co wynika właśnie z tego że sami konsumenci nie mają często świadomości co do istniejących uregulowań prawnych.

Więcej

Biuro Spraw Dekretowych m. st. Warszawy nie chce ujawnić listy nieruchomości warszawskich tzw. "śpiochów"

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 5 października 2017

We wrześniu nasza kancelaria na podstawie art. 3 ustawy z dnia z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej wystąpiła do Biura Spraw Dekretowych m. st. Warszawy o udzielenie informacji publicznej w zakresie wskazania wszystkich nieruchomości, co do których od dnia 17 września 2016 opublikowano ogłoszenie w trybie art. 214b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami wraz ze wskazaniem daty opublikowania każdego z tych ogłoszeń.

Więcej

Nowa deklaracja AKC-U/S od wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 1 października 2017

1 października 2017 wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757) wprowadzające nowe wzory deklaracji od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Więcej

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 18 września 2017

Ustawa stanowi krajowe uzupełnienie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli GDPR/RODO i wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/68.

Więcej

GDPR już za rok - jakie zmiany czekają w zakresie wyrażania przez klienta zgody na przetwarzanie danych?

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 12 maja 2017

25 maja 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), z angielska zwane General Data Protection Regulation czyli GDPR. Wprowadzi ono może nie rewolucyjne, ale dosyć istotne zmiany w ochronie danych osobowych

Więcej

Wchodzi w życie ustawa o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji w Warszawie

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 5 maja 2017

Dziś weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2017 roku o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa. Na jej podstawie nastąpi powołanie przy Ministrze Sprawiedliwości specjalnej komisji, która ponownie przyjrzy się sprawom reprywatyzacji warszawskich nieruchomości objętych dekretem Bieruta.

Więcej

Kupno samochodu z umową "in blanco" - co może grozić kupującemu?

Autor: Paweł Tuzinek | Data: 17 kwietnia 2017

Pomimo likwidacji od 1 stycznia 2016 roku opłaty recyklingowej w kwocie 500 zł, wciąż popularne jest w Polsce kupowanie samochodów z umową "in blanco" zwaną też "na Niemca", ponieważ jest to po prostu popularny sposób na "skredytowanie" handlarzom akcyzy. Kupno samochodu z taką umową może mieć jednak poważne konsekwencje dla kupującego.

Więcej

Zobacz starsze wpisy